תג ארכיון: שמירה על סביבת אקלים

מייצב לחות – Dynamic humidity stabilizer

Shock Indicator

Dynamic humidity stabilizer – מייצב לחות מייצב לחות (Dynamic humidity stabilizer) מאפשר בקרת לחות על ידי שמירת רמת הלחות ברמה הרצויה. כאשר ישנה עלייה ברמת הלחות Propadyn סופח אותה במהירות. במקרה ההפוך, כאשר רמת הלחות יורדת, מייצב הלחות מסוגל לשחרר לחות לחלל בסביבתו כדי להגיע לרמת הלחות הרצויה לשמירה על איכות המשלוח / מוצר. מייצב […]

Dynamic humidity stabilizer

Dynamic humidity stabilizer The PROPADYN Moisture Stabilizer allows moisture control to be maintained at a desired value. Faced with a rise in moisture, the Dynamic humidity stabilizer reduces it by reacting rapidly. In the opposite case, when the humidity has dropped, it is capable of emanating moisture to leave it to the desired value. The […]