מכשיר זה יצביע על נזק אפשרי ויציין לפי שעון העצר,

היכן בדיוק במהלך השינוע התרחשה הפגיעה.

כאשר מתרחשת פגיעה החורגת מכוח G המוגדר למכשיר,

הכדוריות משתחררות מהקפיץ ושעון העצר קופא.