אינדיקטורים לסימון לחות

 

Humidity Indicator Card

סמני לחות לאינדיקציית רמת הלחות בסביבת המוצר.