אינדיקטורים לסימון לחות

Humidity Indicator Card

סמני לחות לאינדיקציית רמת הלחות בסביבת המוצר.