מארזים לחומרים מסוכנים

    UN Approved Dangerous Goods Packaging

    חומר מסוכן – חומר העלול לגרום לנזק בנפש, ברכוש או נזק אקולוגי לטווח קצר או ארוך.

    כל המארזים המוצעים עברו בדיקות במעבדות המוסמכות על פי התקן הבינלאומי ובעלי אישור בתוקף של משרד התחבורה.