אוגר נתונים עם 2 סנסורים חיצוניים

Reusable temperature data logger with 2 external sensors 

רשם נתונים עם 2 סנסורים חיצוניים