אוגר נתוני טמפרטורה ולחות 3 סנסורים

Data logger  – Humidity and temperature

(2internal + 1 external sensors)