אוגר טמפרטורה

Reusable Temperature Data Logger

אוגר נתונים טמפרטורה לשימוש רב פעמי בעל טווח מדידת טמפרטורה רחב 40°C – +80°C-