סופחי לחות

סופח לחות הינו חומר היגרוסקופי המפחית את שיעורי הלחות בסביבת המוצר.