שקי אוויר לדיפון משטחים

Dunnage Air Bags

שקי אוויר לדיפון משטחים  – שקי אוויר אלו מיועדים למלא את החלל בין משטחים או ארגזים בתוך המכולה ולמנוע תזוזות וחיכוך של המטען בעת השינוע.