סמני לחות לאינדיקציית רמת הלחות בסביבת המוצר.

 שינוי צבע העיגול מכחול לורוד מסמן כי רמת הלחות עברה את המספר המצויין לידו.

“cobalt dichloride free”

MIL-I-8835 A
IPC/JEDEC J-STD-033B.1