אינדיקטורים – טמפרטורה ולחות

אינדיקטורים לסימון טמפרטורה ולחות:

אינדיקטורים לסימון טמפרטורה ולחות יסייעו לכם לשמור על המשלוחים שלכם, לנטר ולבקר את איכות השינוע.