Single Use Shock Indicator

אינדיקטור זעזועים הניתן לקיבוע בתוך או

על גבי אריזת המשלוח.

המכשיר מורכב ממארז פלסטי המכיל שני קפיצים, בקצה כל אחד מהם ישנו כדור פלדה.

קפיצים אלו נועדו לעמוד בכוח G מוגדר, אם הזעזוע עולה על כוח ה- G, שני הכדורים נופלים לתוך המארז.

מאחר והקפיצים מקובעים בזווית של 90 מעלות, המכשיר מנטר שני צירים בו זמנית .