אינדיקטורים לסימון לחות

סמן לחות – סמני לחות לאינדיקציית רמת הלחות בסביבת המוצר.

 שינוי צבע העיגול מכחול לורוד מסמן כי רמת הלחות עברה את המספר המצויין לידו.

“cobalt dichloride free”

סמן לחות זה עומד בתקנים הבאים:

MIL-I-8835 A
IPC/JEDEC J-STD-033B.1