אוגר נתונים עם 2 סנסורים לטמפרטורה

Reusable temperature data logger with 2 external sensors