Extreme cold temperature data logger

אוגר נתוני טמפרטורה לקרח יבש

אוגר נתוני טמפרטורה לקרח יבש מיועד בעיקר לתעשייה התרופות והקלינית.

האוגר מסוגל למדוד ולהקליט טמפרטורות קיצוניות  החל מ 100- מעלות ועד 40+ מעלות צלזיוס.

אוגר נתונים זה מציע את רמות הדיוק הגבוהה ביותר לסוגו והוא הפתרון האידיאלי להבטחת שינוע בטוח ואחסון של מתכלים המוחזקים בקרח יבש.

הסנסור מחובר ללוגר בכבל טפלון באורך 1. על פני המכשיר ישנם לחצני התחל והפסק, תצוגת LCD גדולה וקיבולת זיכרון עד 8,040 קריאות.

זמין בשני דגמים לשימוש בודד ולשימוש רב פעמי.

חזרה לקטגוריית המוצרים אוגרי נתוניםלחץ כאן